Over Dijk&co

Dijk&co werkt aan allerlei verschillende soorten opgaven. Bij deze opgaven gaat het wat ons betreft niet alleen gaat om een “esthetische openbare ruimte”. Juist de huidige tijd leert ons dat we flexibele en multifunctionele openbare ruimte moeten ontwerpen met een grote gebruikswaarde. Waterberging, vergroening, mobiliteit en natuurinclusiviteit bepalen ook de “schoonheid van de openbare ruimte”. Bij onze projecten spelen deze vraagstukken een belangrijke rol.

Wij werken met plezier en een optimistische kijk aan deze opgaven en benutten daarbij de essentie van de plek gecombineerd met ruimtelijke vragen en het programma van eisen. Ook hebben wij veel ecologische kennis die wij bij onze projecten inzetten om een verdiepingsslag aan de projecten te geven. Samen vormen deze de bouwstenen voor onze verrassende ontwerpen.

Het gehele ontwerpproces kan worden doorlopen: van schetsontwerp tot definitief ontwerp en de technische uitwerking van het ontwerp. De technische kennis van bestekken, materialen, ramingen, constructies zijn in ruime mate aanwezig. Al vroeg in het ontwerptraject wordt de uitvoerbaarheid in het proces meegenomen. Bijna alle ontwerpen van Dijk&co zijn dan ook uitgevoerd.

Door de verschillende opdrachten en opdrachtgevers hebben wij veel ervaring met opstellen van inrichtingsplannen, inpassen van een participatietraject, samenwerken met architecten en stedenbouwkundigen, samenwerken met beheerders van het (openbaar)groen en begeleiden van de technische uitwerking en de uitvoering door voeren van esthetisch toezicht.

Dijk&co bestaat uit een team van Rob van Dijk (landschapsarchitect), Iris van der Walle (landschapsontwerper), Eva Kraaijkamp (landschapsontwerper) en een stagiaire van een van de HAS of Van Hall Larenstein opleidingen

Dijk&co kijkt per project welke eventuele samenwerkingen met andere partijen de aanpak en natuurlijk het resultaat van het project kunnen verbeteren.

Werkwijze Dijk&co

VEEL VARIATIE AAN OPDRACHTEN
Dijk&co werkt aan een grote variatie aan opdrachten zoals:
regionaal ontwerpopgave, natuurontwikkelingsprojecten, duurzaamheidsprojecten, infrastructurele werken, energie landschappen, landgoederen, recreatieparken/campings, openbare ruimte van stad, dorp en woonwijk, parken en (dak)tuinen.

 
AANPAK MET DE LOCATIE ALS BRON
Elke ontwerp opgave heeft zijn eigen vraag en elke locatie moet hierop zijn eigen antwoord geven.

TECHNISCHE KENNIS EN ONTWERP
Dijk&co heeft een gedegen technische kennis, wij “ontwerpen wat gemaakt en beheerd kan worden”.

SAMENWERKING MET VAKMENSEN
Dijk&co werkt samen met een tekenaar/grafisch vormgever voor het maken van presentatietekeningen en collages, een civiele technieker voor de technische uitwerking en de ramingen, tekstschrijvers en andere deskundige wanneer de opdracht daarom vraagt.

Onze opdrachtgevers

Rijk: Atelier Rijksbouwmeester, ProRail

Provincie: Landschap Noord-Holland afdeling Natuurlijke Zaken, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Stichting Leefomgeving Schiphol

Gemeente: Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht, Bussum, Delft, Deventer, Ede, Haarlemmermeer, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Leiderdorp, Nieuwegein, Nieuwkoop, Ommen, Ouder-Amstel, Olst/Wijhe, Overbetuwe, Rotterdam, Schagen, Stede Broec, Steenwijkerland, Tynaarlo, Utrecht, Waddinsveen, Wassenaar, Woerden, Zutphen

Ontwikkelaars/Woningbouwverenigingen ed.: Amvest, All-inn Realestate, Alliantie Ontwikkeling BV, BCN-Groep BV, BINX smartility, bpd, Camping Zeeburg, Campingpark de Bongerd, de Groenzoom, de Latei, De Nijs, Delta Forte, ERA contour, Harlem Oil Company (HOC),Heijmans,  Hyde Park BV, IC Netherlands, Ipse de Brugge, Kontour vastgoed, NOVA ontwikkeling, Ontwikkelingsbedijf Vathorst (OBV), Overmorgen, pphe HOTEL GROUP, Respectrum, Solaise advisors, Snippe Projecten, Stadgenoot, Steenwell BV, Ten Brinke Vastgoedontwikkeling, VanWonen, VORM, Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woonzorg Nederland, Ymere

Aannemers/Hoveniers: De Ridder bv, Heembouw, Roelofs groep

Ontwerpbureaus: ARCADIS, BETA office for architecture and the city, Breen Stedenbouw, BVR,CARVE, FABRIC, Habeon Architecten bv., KCAP, Marcel Lok_Architect, Möhn+Bouwman architecten, Monk architecten, MUS urban strategy, MUST, Strootman landschapsarchitecten,  Studioninedots, Studio Scale, Urhahn urban design bv

Onze contact gegevens

Dijk&co Landschapsarchitectuur

 Tussen de bogen 60
1013 JB Amsterdam

T +31 20 6 232 256
E  info@dijkenco.nl
M +31 6 15 080 269
W www.dijkenco.nl