Opdrachtgever
Gemeente Steenwijkerland – Schetsontwerp openbare ruimte en materialencatalogus.

Projectteam
Ontwerp: Dijk&co Landschapsarchitectuur
Tekeningen: MG2 Merijn Groenhart
Stedenbouwkundigplan: BVR en ONIX
Gemeente Steenwijkerland: Alfred Hamstra

Datum
Maart 2010 – December 2010

Status
Schetsontwerp

Deelgebied 1 De Schans

In het stedenbouwkundig plan is het benutten van het reliëf is een belangrijk uitgangspunt. Het verkavelingspatroon is zo gekozen dat het reliëf gebruikt kan worden voor het afvoeren van het regenwater. Tevens zijn een aantal zichten opgenomen in het plan, vensters genoemd. Een sterke relatie tussen De Schans en  naar omgeving is hiermee gegarandeerd. Daarnaast zijn er de bestaande plattelandsroutes opgenomen in het plan als toekomstige langzaamverkeersroutes. In het plan voor de openbare ruimte is de vormgeving van de profielen, de parkstroken, de parkeerhavens, de erfgrenzen, de beplanting en de afwatering van de wijk ontworpen.

Voor dit plangebied vormen natuurlijke materialen het uitgangspunt. De gehele wijk krijgt een verharding van gebakken klinkers. De wegen krijgen een keiformaat in keperverband en de voetgangersgebieden krijgen halfsteensverband van waalformaat. Kleine zwerfkeien zorgen ervoor dat er geen auto’s op het gras kunnen komen. Alle woonstraten krijgen een holle weg en een greppel om het water af te kunnen voeren. De parkstroken krijgen nog meer reliëf dan dat er al is om zo water langer vast te kunnen houden. Hierdoor ontstaan er droge en natte delen. Deze worden ook herkenbaar door het toepassen van droge en natte boomsoorten. Alle andere toe te passen heester, hagen en grasvelden krijgen een natuurlijk en landelijk karakter door het gebruik van inheemse en streekgebonden struiken, kruiden en grassen. Dit onderstreept het ecologische karakter van de wijk.