Opdrachtgever
Gemeente Delft

Projectteam
Projectteam: Dijk&co Landschapsarchitectuur
Beelden: MG2 Merijn Groenhart
Projectgroep: gemeente Arjaan Hoogenboom, Ted van der Klaauw, Jan Nederveen, Pia Kolfschoten, Diny Tubbing en Bob van der Nol

Datum
Oktober 2007 – Mei 2008

Status
Visie en schetsontwerp

De Boulevard van Delft

De Gemeente Delft heeft een Ontwikkelingsvisie Delft 2020 opgesteld. Een van de onderdelen is het ontwikkelen van een stedelijke ruggengraat. Deze stedelijke ruggengraat ofwel de Boulevard wordt een ontspannen ontsluitingsas voor openbaar vervoer en langzaam verkeer, en rijgt meerdere belangrijke voorzieningen van de stad aan een route.

De opgave betrof het opstellen van een visie en een toolkit voor de Boulevard. Deze wordt de komende jaren omgevormd tot een herkenbare lijn van noord naar zuid. Het gaat ruwweg om de route van tramlijn 1 door de Vrijenbanselaan, Wateringsevest, Phoenixstraat, Westvest, Westlandseweg, Papsouwselaan, Martinus Nijhofflaan en Buitenhofdreef. Langs deze route vinden veel ontwikkelingen plaats zoals de Spoorzone, de herontwikkeling van de Poptahof, de aanleg van het Winkelcentrum In de Hoven en de Sporthal Buitenhof. Deze ontwikkelingen hebben een forse uitstraling naar de openbare ruimte. De Boulevard van Delft dient dan ook voorzien te worden van een zekere ambitie met betrekking tot de functie en uitstraling van de openbare ruimte.