Uitvoering The Don te Amsterdam op een haar na gereed.

De tuin rondom het complex The Don (opdrachtgever IC Netherlands, architect Studioninedots en aannemer Smits bouwbedrijf bv) is bijna afgerond. Komend najaar wordt de laatste beplanting aangebracht door de aannemer Van der Tol bv. Daar kijken wij reikhalzend naar uit!

Amaliaplein Leiderdorp is uitgevoerd!

De uitvoering van het Amaliaplein is op de speelplek na gereed. Van een tijdelijk groot verhard oppervlakte naar een kleinschaliger en groener parkeerterrein. De parkeervakken zijn omzoomd door hagen en voorzien van bomen waardoor er meer schaduw ontstaat op de locatie. Ook zijn delen van het parkeerterrein zijn voorzien van grasstenen en is daardoor waterdoorlatende geworden. De parkeerindeling is zo vormgegeven dat de gebruikers en vooral kinderen veilig naar het zwembad kunnen lopen. De speelplek en het sportveldje zorgen voor meervoudig gebruik en een levendige plek.

Presentatie schetsontwerp parkzone Snellerpoort Woerden

Gisteren hebben we het schetsontwerp voor de parkzone en het winkelplein van de nieuwbouw “spoorbuurt” Snellerpoort van Woerden gepresenteerd aan de opdrachtgever. De reacties waren enthousiast en geven inspiratie voor de uitwerking.

Uitvoering Zesstedenweg Bovenkarspel afgerond

De uitvoering van de Zesstedenweg te Bovenkarspel is afgerond en wij zijn erg blij met het resultaat. Dank Marcel Kok voor de foto’s!

Broedvogeltelling Naardermeer

De broedvogeltelling van het Naardermeer is weer gestart. Prachtig, elke keer weer!

Op je stek, De Zandweerd informatieavond

Gisteravond 10 februari 2020 was de informatieavond van de gemeente Deventer over het project De Zandweerd te Deventer. Het stedenbouwkundig plan ontworpen door Urhahn stedenbouw en strategie bestaat uit ongeveer 120 zelfbouw kavels. Wij hebben in opdracht van de gemeente het aanliggende park ontworpen. Dit park speelt een belangrijke rol voor de regenwateropvang van de wijk en de verbetering van de ecologische situatie en de verhoging van de biodiversiteit. Veel toekomstige bewoners kwamen kijken naar de vorderingen van het plan en we hebben enthousiaste reacties ontvangen. Meer informatie op www.opjestek.nl

Uitvoering De Don Amsterdam

Er is gestart met de uitvoering van de daktuin van het project Do Don te Amsterdam. De uitvoering door Van der Tol bv zal nog zeker een maand duren voor afronding. Architect: Studioninedots aannemer Smit’s Bouwbedrijf BV.

werfavond Soest

Deze week al weer de tweede bewonersavond (werfavond) gehad voor de nieuwbouw op de Soester gemeentewerf. Samen met architectenbureau Change.nl, de Alliantie en de gemeente Soest werken wij aan deze nieuwe inbreiding in Soest. Goede gesprekken hebben weer een nieuwe impuls gegeven voor de verdere uitwerkingen.

Braakballen kerkuil Lemmer (Fr.)

Ongeveer 10 jaar geleden hebben Annemieke Diekman en wij het terrein rondom een boerderij ontworpen in Lemmer Friesland. In de schuur van deze boerderij woont een familie kerkuil. Gisteravond de braakballen onderzocht en een snelle blik leverde al 3 muizensoorten Gewone bosspitsmuis, Veldmuis en Aardmuis op. Het door ons ontworpen gevarieerde landschap blijkt een goed leefgebied te zijn voor deze soorten.

Uitvoering Zesstedenweg en parkeerterrein Streekhof Bovenkarspel

De uitvoering van de Zesstedenweg en het parkeerterrein Streekhof, door Heijmans schiet al aardig op. Een historisch straatje, nieuwbouw met een gemetselde keermuur en een parkeerterrein voor het verbeterde winkelgebied (op basis van de stedenbouwkundige visie van Urhahn Stedenbouw en Strategie).