Tikkertje Trap in de Architect

Het project Tikkertje Trap staat in de Architect. Hier zijn wij erg trots op. Op het moment ronden wij het ontwerp af en stellen wij het beplantingsplan voor de daken, bakken en gevels op. De volgende partijen hebben hier allemaal aan meegewerkt.

Prosperity bv,
Heutink Groep | Ontwikkelt en bouwt
FARO architecten bv, bna
Michael van Bergen
Rowin Petersma
blau | stedenbouw en landschap
Tobias Woldendorp
Irma Bannenberg
Marjet Wessels Boer
Jeroen Tent
Nina Van Gelderen
Iwan Daniëls
WAX Architectural Visualizations
Anne Van Der Sluis
Techniplan Adviseurs
Buro Bouwfysica
IGG Bouweconomie.
BuildingForLife

Daktuin Middenkavel Laan van Spartaan

De tulpen en narcissen bloeien in de binnentuin van de Middenkavel. Een ‘mini Keukenhof’ in de Laan van Spartaan. Meer over dit project is te zien bij projecten.

Laan van Spartaan

Het laatste deel van de openbare ruimte van de Laan van Spartaan wordt uitgevoerd. De bomen staan al te bloeien, het trottoir ligt klaar en de basis voor het fietspad is gelegd. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij deze openbare ruimte ontworpen. De gebouwen zijn ontworpen door Studioninedots en KAW architects.

Daktuin de Don in Leven op daken

In het blad Levende Daken is een artikel opgenomen over de daktuin van De Don in Amsterdam. Hier zijn wij trots op!
Architect: studioninedots
Aannemer: Van der Tol bv

Nieuw Middelland Woerden

Ecologie en biodiversiteit zijn belangrijke uitgangspunten in onze ontwerpen. Ook in gebieden waar wordt verondersteld dat er weinig dieren voorkomen blijkt vaak dat dit niet het geval is. Dit bleek ook in de wijk Nieuw-Middelland waar Dijk&co landschapsarchitectuur in opdracht van de Gemeente Woerden werkt aan een schetsontwerp en het structuurnetwerk van de toekomstige omvorming van het bedrijventerrein naar een gemixte stadswijk; Nieuw Middelland.
In deze verzameling vondsten op dit bedrijventerrein blijkt bijvoorbeeld dat een meeuwenkolonie en een visdievenkolonie broedt op de platte daken, de gewone pad gebruik maakt van de watergangen, meerkoeten en andere watervogels broeden en foerageren in het gebied, een kauwenkolonie aanwezig is in het voormalige ziekenhuis en er konijnen en mollen voorkomen.
Ons doel is om deze bestaande biodiversiteit te versterken en uit te breiden. Daarmee kunnen een bijdrage leveren aan een mooie toekomst!
Dit project komt binnenkort op onze site!

Uitvoering Oostenburg

Er wordt momenteel hard gewerkt op het Oostenburgereiland!!
Samen met het Urhahn en Witteveen + Bos heeft Dijk&co landschapsarchitectuur gewerkt aan het ontwerp voor de openbare ruimte van het transformatiegebied Oostenburg. De eerste stenen van het trottoir in gebakken klinkers en de kademuren zijn al te bewonderen.
In opdracht van ontwikkelaars VORM holding en Steenwell en in samenwerking met Urhahn en Paul de Ruiter Architects, Bastiaan Jongerius Architecten en Ronald Janssen Architecten heeft Dijk&co landschapsarchitectuur ook een ontwerp gemaakt voor de straten en binnentuin van het SOO blok. Op dit moment is de bouw van de woningen in volle gang.
We zien uit naar de verdere ontwikkelingen die dit bijzondere eiland door gaat maken!

Wintervogeltelling Amsterdam

Voor de SOVON en de Vogelwerkgroep Amsterdam zijn de tellingen van de Amsterdamse wintervogels voor de wintervogelatlas is weer begonnen. Dit jaar tellen wij 3 km-blokken in de havens. De Minervahaven, Vlothaven, Neptunushaven en Mercuriushaven worden goed bezocht door de kuifeend. Er dobberde dit weekend minstens 400 kuifeenden rond in de havens. Blijkbaar veel mossels te vinden in deze havens. Prachtig om te doen.

Veelsoortige laan Rijkstraatweg Duivendrecht

De Rijkstraatweg Duivendrecht krijgt een herprofilering. Dijk&co heeft voor de gemeente Ouder-Amstel een ontwerp en beplantingsplan gemaakt voor de omvorming van de bestaande linden laan van 1200 m. Door er 5 boomsoorten (veldiep, haagbeuk, veldesdoorn, gewone esdoorn en gewone es) aan toe te voegen is er een inheemse, toekomstbestendige en veelsoortige laan ontstaan. Begin volgend jaar komt dit project op onze site.

Uitvoering laatste deel openbare ruimte Laan van Spartaan

De uitvoering van het laatste deel van de openbare ruimte van Laan van Spartaan is gestart. De bouw van de Middenkavel (Studioninedots en KOW architecten) en de uitvoering van de openbare ruimte is bijna klaar.
Wij zijn gestart in 2008 met het ontwerp van de verschillende deelgebieden in opdracht van de Stadsdeel Bos en Lommer Amsterdam. Nu 12 jaar later wordt het afgerond. Een mooi project waar wij trots op zijn en veel ervaringen hebben opgedaan.

Uitvoering daktuin Middenkavel Laan van Spartaan afgerond!

De uitvoering van de daktuin van de Middenkavel van de Laan van Spartaan is afgerond. Nu maar wachten op het voorjaar om de beplanting te kunnen bewonderen. Uitvoering Van der Tol, architecten: KOW en Studioninedots, opdrachtgever BPD