Op je stek, De Zandweerd informatieavond

Gisteravond 10 februari 2020 was de informatieavond van de gemeente Deventer over het project De Zandweerd te Deventer. Het stedenbouwkundig plan ontworpen door Urhahn stedenbouw en strategie bestaat uit ongeveer 120 zelfbouw kavels. Wij hebben in opdracht van de gemeente het aanliggende park ontworpen. Dit park speelt een belangrijke rol voor de regenwateropvang van de wijk en de verbetering van de ecologische situatie en de verhoging van de biodiversiteit. Veel toekomstige bewoners kwamen kijken naar de vorderingen van het plan en we hebben enthousiaste reacties ontvangen. Meer informatie op www.opjestek.nl

Uitvoering De Don Amsterdam

Er is gestart met de uitvoering van de daktuin van het project Do Don te Amsterdam. De uitvoering door Van der Tol bv zal nog zeker een maand duren voor afronding. Architect: Studioninedots aannemer Smit’s Bouwbedrijf BV.

werfavond Soest

Deze week al weer de tweede bewonersavond (werfavond) gehad voor de nieuwbouw op de Soester gemeentewerf. Samen met architectenbureau Change.nl, de Alliantie en de gemeente Soest werken wij aan deze nieuwe inbreiding in Soest. Goede gesprekken hebben weer een nieuwe impuls gegeven voor de verdere uitwerkingen.

Braakballen kerkuil Lemmer (Fr.)

Ongeveer 10 jaar geleden hebben Annemieke Diekman en wij het terrein rondom een boerderij ontworpen in Lemmer Friesland. In de schuur van deze boerderij woont een familie kerkuil. Gisteravond de braakballen onderzocht en een snelle blik leverde al 3 muizensoorten Gewone bosspitsmuis, Veldmuis en Aardmuis op. Het door ons ontworpen gevarieerde landschap blijkt een goed leefgebied te zijn voor deze soorten.

Uitvoering Zesstedenweg en parkeerterrein Streekhof Bovenkarspel

De uitvoering van de Zesstedenweg en het parkeerterrein Streekhof, door Heijmans schiet al aardig op. Een historisch straatje, nieuwbouw met een gemetselde keermuur en een parkeerterrein voor het verbeterde winkelgebied (op basis van de stedenbouwkundige visie van Urhahn Stedenbouw en Strategie).

Uitvoering Beleeftuin Hoofddorp

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en Kinderboerderij de Boerenzwaluw (ons Tweede Huis) hebben wij vorig jaar een “Beleeftuin” ontworpen. Deze is nu in uitvoering. De hekken zijn klaar, de “spiekschuitting” rondom de bijenstallen is geplaatst en het blote-voeten-pad is aangelegd. De buurtproductenwinkel is nog in uitvoering en wordt op een later moment geplaatst. Wij wachten de plaatsing maar vooral het voorjaar 2020 met spanning af. Voor meer informatie bekijk het project op onze site.

Beeld Zandweerd Deventer

Sinds een maand ontwerpen wij aan de woonwijk Zandweerd te Deventer. Het stedenbouwkundigplan van Urhahn Stedenbouw en Strategie bestaat uit een woonwijk van zelfbouwkavels. Wij ontwerpen het centraal gelegen park met de volgende landschappelijke eenheden: de regenwaterinfiltratiezone, de bosrandzone en de rivierduinzone op het voormalige ijsbaanterrein. Hierbij het beeld van de rivierduinzone, een terrein voor mens en dier.

Drijvende ‘verblijf’steiger Laan van Spartaan part 2

INTER BOAT MARINAS b.v. heeft de ruwbouw van de steiger afgerond en gisteren is de steiger op de locatie aangebracht. Vandaag is er gestart met de afronden.

Drijvende ‘verblijf’steiger Laan van Spartaan

Er is gestart met de bouw van de drijvende ‘verblijf’ steiger van de Laan van Spartaan te Amsterdam. Het bedrijf INTER BOAT MARINAS b.v. bouwt deze steiger waarvan wij het ontwerp 2 jaar geleden hebben gemaakt. Wij wachten met spanning af!

Beplanting Blokhoeve

Gisteren bij het project Blokhoeve Oost in Nieuwegein wezen kijken naar hoe de beplanting ervoor staat. Ongeveer twee en een half jaar geleden samen met Karin Blom van Assendelft dit ontwerp en beplantingsplan gemaakt en het staat er nu voor het tweede groeiseizoen.
Wij vinden het prachtig!