Werk in aanleg

Werk in aanleg
Vandaag was ik in Nieuwveen op het terrein van Ipse de Bruggen en de bouw is gestart van het nieuwe paviljoen waarvan wij het omliggende terrein hebben ontworpen. De heipalen staan in de grond en de bouwwegen zijn in aanleg.Na de bouw van het door Mohn en Bouman architecten ontworpen paviljoen zal er gestart worden met de terreinaanleg. De bestaande bomen worden gehandhaafd en vormen een belangrijk elelemnt in het ontwerp. Wordt vervolgd.