Nieuw Middelland Woerden

Ecologie en biodiversiteit zijn belangrijke uitgangspunten in onze ontwerpen. Ook in gebieden waar wordt verondersteld dat er weinig dieren voorkomen blijkt vaak dat dit niet het geval is. Dit bleek ook in de wijk Nieuw-Middelland waar Dijk&co landschapsarchitectuur in opdracht van de Gemeente Woerden werkt aan een schetsontwerp en het structuurnetwerk van de toekomstige omvorming van het bedrijventerrein naar een gemixte stadswijk; Nieuw Middelland.
In deze verzameling vondsten op dit bedrijventerrein blijkt bijvoorbeeld dat een meeuwenkolonie en een visdievenkolonie broedt op de platte daken, de gewone pad gebruik maakt van de watergangen, meerkoeten en andere watervogels broeden en foerageren in het gebied, een kauwenkolonie aanwezig is in het voormalige ziekenhuis en er konijnen en mollen voorkomen.
Ons doel is om deze bestaande biodiversiteit te versterken en uit te breiden. Daarmee kunnen een bijdrage leveren aan een mooie toekomst!
Dit project komt binnenkort op onze site!

Uitvoering Oostenburg

Er wordt momenteel hard gewerkt op het Oostenburgereiland!!
Samen met het Urhahn en Witteveen + Bos heeft Dijk&co landschapsarchitectuur gewerkt aan het ontwerp voor de openbare ruimte van het transformatiegebied Oostenburg. De eerste stenen van het trottoir in gebakken klinkers en de kademuren zijn al te bewonderen.
In opdracht van ontwikkelaars VORM holding en Steenwell en in samenwerking met Urhahn en Paul de Ruiter Architects, Bastiaan Jongerius Architecten en Ronald Janssen Architecten heeft Dijk&co landschapsarchitectuur ook een ontwerp gemaakt voor de straten en binnentuin van het SOO blok. Op dit moment is de bouw van de woningen in volle gang.
We zien uit naar de verdere ontwikkelingen die dit bijzondere eiland door gaat maken!

Wintervogeltelling Amsterdam

Voor de SOVON en de Vogelwerkgroep Amsterdam zijn de tellingen van de Amsterdamse wintervogels voor de wintervogelatlas is weer begonnen. Dit jaar tellen wij 3 km-blokken in de havens. De Minervahaven, Vlothaven, Neptunushaven en Mercuriushaven worden goed bezocht door de kuifeend. Er dobberde dit weekend minstens 400 kuifeenden rond in de havens. Blijkbaar veel mossels te vinden in deze havens. Prachtig om te doen.