Op je stek, De Zandweerd informatieavond

Gisteravond 10 februari 2020 was de informatieavond van de gemeente Deventer over het project De Zandweerd te Deventer. Het stedenbouwkundig plan ontworpen door Urhahn stedenbouw en strategie bestaat uit ongeveer 120 zelfbouw kavels. Wij hebben in opdracht van de gemeente het aanliggende park ontworpen. Dit park speelt een belangrijke rol voor de regenwateropvang van de wijk en de verbetering van de ecologische situatie en de verhoging van de biodiversiteit. Veel toekomstige bewoners kwamen kijken naar de vorderingen van het plan en we hebben enthousiaste reacties ontvangen. Meer informatie op www.opjestek.nl

Uitvoering De Don Amsterdam

Er is gestart met de uitvoering van de daktuin van het project Do Don te Amsterdam. De uitvoering door Van der Tol bv zal nog zeker een maand duren voor afronding. Architect: Studioninedots aannemer Smit’s Bouwbedrijf BV.