Bureauprofiel Dijk&co

Dijk&co werkt met plezier aan diverse opgaven. Het leidt iedere keer weer tot een optimistische kijk op de projecten en hun eigen specifieke vraagstukken. Dijk&co benut daarbij steeds de essentie van de plek en combineert deze kwaliteit met de ruimtelijke vragen en het programma van eisen. Deze bouwstenen vormen de basis voor kloeke en verrassende ontwerpen.

Het gehele ontwerpproces kan worden doorlopen: van schetsontwerp tot definitief ontwerp en de technische uitwerking van het ontwerp. De technische kennis van bestekken, materialen, ramingen, constructies zijn in ruime mate aanwezig. Al vroeg in het ontwerptraject wordt de uitvoerbaarheid in het proces meegenomen. Bijna alle ontwerpen van Dijk&co zijn dan ook uitgevoerd.

Door de grote variëteit aan opdrachten en opdrachtgevers hebben wij veel ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen, het inpassen van een participatietraject, het samenwerken met architecten en stedenbouwkundigen, het samenwerken met beheerders van het (openbaar)groen en het begeleiden van de technische uitwerking en de uitvoering.

Dijk&co bestaat uit een team van Rob van Dijk (landschapsarchitect), Hilde Bloemers (ontwerper openbare ruimte) en een stagiaire van een van de HAS of Van Hall Larenstein opleidingen

Dijk&co kijkt per project welke eventuele samenwerkingen met andere partijen de aanpak en natuurlijk het resultaat van het project kunnen verbeteren.

Wat doet Dijk&co?

Ontwerp
Participatie
Technische detaillering
Beplantingsplan
Esthetisch toezicht

Dijk&co bestaat uit

Rob van Dijk
Landschapsarchitect

CV Rob

Hilde Bloemers
ontwerper openbare ruimte

CV Hilde

Vacature

Dijk&co werkt samen met

Annemieke Diekman
Diekman Landschapsarchitecten

Mariska van den Berg Onderzoek en tekst

Lilian van Oosterhoudt
Werkvoorbereiding en techniek

Carve
Ontwerp en ingenieursbureau