Bureauprofiel Dijk&co

Dijk&co werkt aan allerlei verschillende soorten opgaven. Bij deze opgaven gaat het wat ons betreft niet alleen om een “esthetische openbare ruimte”. Juist de huidige tijd leert ons dat we flexibele en multifunctionele openbare ruimte moeten ontwerpen met een grote gebruikswaarde. Waterberging, vergroening, mobiliteit en natuurinclusiviteit bepalen ook de “schoonheid van de openbare ruimte”. Bij onze projecten spelen deze vraagstukken een belangrijke rol.

Wij werken met plezier en een optimistische kijk aan deze opgaven en benutten daarbij de essentie van de plek gecombineerd met ruimtelijke vragen en het programma van eisen. Ook hebben wij veel ecologische kennis die wij bij onze projecten inzetten om een verdiepingsslag aan de projecten te geven. Samen vormen deze de bouwstenen voor onze verrassende ontwerpen.

Het gehele ontwerpproces kan worden doorlopen: van schetsontwerp tot definitief ontwerp en de technische uitwerking van het ontwerp. De technische kennis van bestekken, materialen, ramingen, constructies zijn in ruime mate aanwezig. Al vroeg in het ontwerptraject wordt de uitvoerbaarheid in het proces meegenomen. Bijna alle ontwerpen van Dijk&co zijn dan ook uitgevoerd.

Door de verschillende opdrachten en opdrachtgevers hebben wij veel ervaring met opstellen van inrichtingsplannen, inpassen van een participatietraject, samenwerken met architecten en stedenbouwkundigen, samenwerken met beheerders van het (openbaar)groen en begeleiden van de technische uitwerking en de uitvoering door voeren van esthetisch toezicht.

Dijk&co bestaat uit een team van Rob van Dijk (landschapsarchitect), Iris van der Walle (landschapsontwerper) en Eva Kraaijkamp (landschapsontwerper).

Dijk&co kijkt per project welke eventuele samenwerkingen met andere partijen de aanpak en natuurlijk het resultaat van het project kunnen verbeteren.

Wat doet Dijk&co?

Ontwerp
Participatie
Technische detaillering
Beplantingsplan
Esthetisch toezicht

Dijk&co bestaat uit

Rob van Dijk
Landschapsarchitect

CV Rob

Iris van der Walle

Landschapsontwerper

CV

Eva Kraaijkamp

Landschapsontwerper

Vacature

Dijk&co werkt samen met

Annemieke Diekman
Diekman Landschapsarchitecten

Mariska van den Berg Onderzoek en tekst

Lilian van Oosterhoudt
Werkvoorbereiding en techniek

Carve
Ontwerp en ingenieursbureau