inspirerende bewonersavonden in Hoofddorp

Het project Park Hoofddorp Centraal waar wij sinds vorig jaar aan werken gaat gestaag door. Op dit moment zijn we een tweetal onderdelen van het schetsontwerp aan het uitwerken zodat deze volgend jaar aangelegd kunnen worden. Deze onderdelen zijn de hoofdroute door het park voor voetganger en fietser om de verbinding tussen het centrum en het station te verbeteren en het dunnen van verschillende delen van het park om te zorgen voor een beter en mooier functionerend park. Het complete project  Hoofddorp Centraal wordt veelvuldig gedeeld en besproken met de belangstellende in de daarvoor speciaal ingerichte gymzaal. Ook het routeontwerp en het dunningsplan is uitvoerig besproken en de opmerkingen en suggesties worden meegenomen in de volgende ontwerp stap.

Projecten worden mooier wanneer ze ouder worden!

De Loodsen aan de Piet Heinkade in Amsterdam in 2003 bij DS Landschapsarchitecten ontworpen en in 2007 aangelegd. Ik kom er vaak voorbij en zie het mooier worden. Nu ongeveer 10 jaar later zien de esdoorns er echt prachtig uit. Het verschil in beeld nu en vlak na aanleg is enorm!