Opdrachtgever 
Bronsvast projectontwikkeling Joost Bronsvoord
Provincie Overijssel, Feddo Zielstra

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Interieurarchitect en bouwkundige: Studio Spacemonkey, Susanne Bakkenist

Datum
mei 2021 – april 2022

Status 
Studie/onderzoek/schetsontwerp

Ontwikkelvisie buurtschap Oude Molen is een initiatief van Bronsvast projectontwikkeling en de Provincie Overijssel. Het huidige boerenbedrijf heeft plannen om te stoppen en de bestaande erven om te vormen naar een nieuwe woonbestemming. Vele jongere en oudere bewoners van het buurtschap kunnen geen nieuwe en of aangepaste woonruimte vinden binnen het buurtschap en zijn genoodzaakt te verhuizen naar elders. De omvorming van het erf speelt in op deze vraag. Samen met Spacemonkey (Susanne Bakkenist) zijn wij aan de slag gegaan om het erf om te vormen. De gemeente Deventer speelt een belangrijke rol aangezien de uitwerking uit gaat van een intensievere bebouwing dan mogelijk is binnen de geldende regelgeving. Ook de bewoners van het buurtschap hebben meegedacht over de uitwerking op de zogenaamde schuurdag. De dag waar we alle wensen van de diverse betrokkenen hebben geïnventariseerd. Het uiteindelijke plan wordt door de gemeente beoordeeld en bekeken of er van het beleid afgeweken kan worden om zo deze nieuwe en unieke woonplek te lasten ontstaan.