Opdrachtgever 
Het Nieuwe Strand Petten BV

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Architect: 9graden architectuur

Datum
Juni 2018 – september 2022

Status 
In uitvoering

De bestaande Camping Corfwater en het naastgelegen hotel worden getransformeerd tot een villapark een luxueus hotel. Het hoofdgebouw, het monumentale Koloniehuis en wordt gerenoveerd en hier komt het restaurant en vergaderfaciliteiten. Daarnaast komt een grote kelder met daarop drie complexen met hotelkamers.
Het omliggende duinlandschap (onderdeel van de NATURA 2000 gebieden) wordt golvend over de kelder heen getrokken en zorgt voor de integratie tussen gebouw en landschap. De aangrenzende voormalige manege kavel wordt omgevormd tot nieuwe duinnatuur. De bouwvoor wordt verwijdert en door het maken van hoogteverschillen ontstaat een nieuw duinlandschap.
Het parkeerterrein wordt middels schanskorven in het duinlandschap gesneden waardoor het wegvalt in het landschap ondanks het grote te realiseren aantal. Het terras van het hotel is bereikbaar voor passanten via de verschillende paden door de duinen die aansluiten op de bestaande infrastructuur.
Aan de Korfwaterweg komt de entree van het hotel. Doordat de entree zich op het kelderniveau bevindt is er een monumentale trap met een geïntegreerde lange hellingbaan gecombineerd. Deze entree snijdt zich in het duin en geeft het een zeer landschappelijk karakter.
De toekomstige beplanting is geënt op de natuurlijke omstandigheden. Door het verschil in hoogteligging ontstaat er een andere vorm van vegetatie. Door het toekomstig beheer wordt dit ondersteund waardoor het over een aantal naadloos aansluit aan de natuurlijke kwaliteiten van de Noord Hollandse duinen.