Opdrachtgever
Stadsdeel West Amsterdam; Frank Berkhout

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Beelden: MG2 Merijn Groenhart

Datum
Ontwerp mei 2011 – 2013 uitvoering zomer 2014

Status
Ontwerp en uitvoering

Ontwerp Cabral- Vespuccistraat Amsterdam

Stadsdeel West heeft Dijk&co gevraagd om een herinrichtingsplan op te stellen voor de Cabralstraat en de Vespuccistraat gelegen naast het Mercatorplein. Een tweetal straten met te grote iepen, veel wortelopdruk, een rommelig en versleten uiterlijk. Maar ook zijn dit twee echte “Amsterdamse” straten met winkels, kinderopvang en monumentale woningen en andere bebouwing.

Door het stadsdeel is een participatiegroep geformeerd met welke wij een vijftal schetsavonden hebben gehouden om tot een gedragen plan te komen. Tijdens deze avonden zijn de randvoorwaarden voor de herinrichting vastgelegd en hebben wij een plan gemaakt telkens getoetst door de participatiegroep.

De bestaande Vespuccistraat, door velen de mooiste straat van Amsterdam genoemd, is gebruikt als uitgangspunt voor de herinrichting. Een straat met een enorme groen uitstraling door de voortuinen en de laanbeplanting van Ginko’s.

In het nieuwe deel van de Vespuccistraat en de Cabralstraat is een soort gelijke ingreep gedaan. Grote geveltuinen, al dan niet beheerd door de bewoners bepalen samen met de laanbeplanting voor het groene beeld. De verharding van gebakken klinker zorgen voor een rustig maar sfeervol tapijt. Een groot deel van parkeerplaatsen mochten verplaatst worden naar de Mecatorgarage onder het plein. De ruimte die daardoor verkregen is, is ingewisseld voor bredere trottoirs met goede fietsparkeervoorzieningen.

De aan de Vespuccistraat gelegen verhoogde en ommuurde speelplek is aangepakt. Door een deel van de ommuring te verwijderen is de speelplek onderdeel van de straat geworden. Door overleg met het kinderdagverblijf is er een oplossing gevonden om ook in hun wensen te voorzien. Zo is er een veel ruimtelijkere situatie ontstaan welke bijdraagt aan een prettige straat.

Na grondig overleg is er besloten om de Cabralstraat te voorzien van nieuwe bomen en de bestaande ieppen te verwijderen. Deze zorgde voor te veel problemen in en om de verharding en wortelsnoei en andere beheermaatregelen kwamen de bomen niet te goede. Deze kans hebben we benut door rijk bloeiende Honingbomen aan te planten. Deze zorgen samen met de andere bloeiende beplanting voor een rijk beeld en voor voldoende nectar voor bijen in de voor deze insecten lastige nazomer. Over al deze aspecten is overleg geweest en zijn afspraken gemaakt met de buurtimker, zowel voor de beplantingskeuze als het beheer. Zo is er niet alleen participatie tijdens het ontwerp maar ook in het beheer.