Opdrachtgever 
Gemeente Apeldoorn

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Archeologie: Aardewerk & Archeologie
Bureau Max digital storytellers

Datum
Juni 2022 – januari 2023

Status 
Studie

De gemeente Apeldoorn heeft op de locatie van en tegen het Beekbergerwoud een ontwerp gemaakt voor een groot parkbos ’t Elsbos. Dit parkbos bestaat uit een bostype passend op deze bodem. De bodem bestaat grotendeels uit zat met keileem in de ondergrond waardoor het regenater moeilijk wegstroomt en een natte situatie ontstaat. Op deze plek betekend dat veel els, wilg, berk en eik.
Door dit parkbos is een educatieve route en een observatiepunt voorzien. De educatieve route geeft informatie over de geologie, de waterhuishouding, de ontstaansgeschiedenis, de flora, de fauna en  het menselijk gebruik van het gebied door de eeuwen heen. De route heeft geen begin en geen eind maar op verschillende plekken is door gebruik van een app en een website met QR codes de informatie te verkrijgen. Bij een aantal logische ingangen is extra informatie over de route te verkrijgen.
Midden in het parkbos op een strategische locatie wordt het observatiepunt gerealiseerd. Op een historisch hoger gelegen deel met zicht over een ven met een interessante oeverzone. Het observatiescherm zelf wordt gemaakt van materiaal uit het bos. Stammen, takken en tenen worden gebruikt voor dit vlechtscherm. Bij deze plek wordt ook ontstaansgeschiedenis van dit gebied en het oerbos weergegeven in de vorm van een timeline. In deze timeline worden de natuurlijke en antropogene factoren toegelicht.