Opdrachtgever 
Gemeente Haarlemmermeer

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Projectgroep gemeente: Wim van der Lee, Femke Kaptein, Marieke van Adrichem, Floris Taphoorn en Stan van der Laan
Uitwerking naar voorlopig en definitief ontwerp door: LOOS VAN VLIET Atelier voor Stedenbouw, Landschap, Architectuur

Datum
April 2016 – december 2018

Status 
Schetsontwerp+

Park Hoofddorp Centraal

Park Hoofddorp Centraal
In het schetsontwerp+ van het Park Hoofddorp Centraal is het schetsontwerp voor het park verder uitgewerkt. Tevens zijn de functies voorkomend uit de realisatie van de aangrenzende woonwijk Hyde Park toegevoegd.

De Fruittuinen
De Fruittuinen, de oude fruitboomgaard tussen het Wandelbos en het centrum van Hoofddorp, heeft al een outdoor-fitnessplek en een kunstgras trapveld gekregen in 2017 en 2018. Deze zijn aangelegd als start van de inrichting van het park.
De Fruittuinen zullen in de toekomst meer nieuwe functies krijgen. Door de omvorming tot ‘Stadspark’ en de aanleg van de nieuwe woonwijk Hyde Park is er nieuw programma gepland in het Stadspark. Er zijn een tweetal speelplekken, een belevingstuin en een verblijfsplek voor de jeugd met een 3×3 basketbalveldje. gepland. Hiernaast komen er een aantal vlonders om de natuurlijke oevers te kunnen benaderen en bewonderen en een aantal maaipaden om door de fruitboomgaard te dwalen.

Het Wandelbos
Voor het Wandelbos zijn een aantal voorstellen gedaan om dit deel van het park te verbeteren. De route van het Centrum richting het station, inclusief twee bruggen is van dit voorstel reeds aangelegd, de bomenopstand aan de zijde van de toekomstige woonwijk Hyde Park is gedund en er zijn verblijfsplekken in de vorm van flauwe grasoevers afgewisseld met kruidenrijke oevers, aangelegd.
In het schetsontwerp+ zijn de kruidentuin, de picknickweide en het Rondje Park verder uitgewerkt.
Het Rondje Park is een route van ongeveer 2 km. door het park met een herkenbare opbouw. Het bestaat uit een asfaltpad, welke 100 mm. verhoogd wordt aangelegd ten opzichte van het omliggende maaiveld, opgesloten wordt door een antraciete band van 300 mm. breed.
De open plek in het wandelbos welke voorheen diende als trapveld wordt omgevormd tot een kruiden/bloementuin. Deze kan door de omwonende beheerd worden.  De open plek aan het Piratenpad wordt vergroot en tot de waterpartij van het Wandelbos doorgetrokken. Aan deze zijde wordt de waterpartij vergroot en vormt zo een bijzonder afsluiting van de nieuwe picknickweide. De oever krijgt een grote vlonder.
In het Wandelbos worden meer zichtlijnen voorgesteld door lage begroeiing op strategische locaties om te vormen tot gemaaid gras en juist op andere locaties heesters, bodembedekkers, stinzeplanten of ruig gras te laten ontstaan. Op deze manier wordt het park spannender en ligt het park ruimtelijk beter verankerd in zijn omgeving.