Opdrachtgever 
Hyde Park bv

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Projectgroep Hyde Park: Catharina Klandermans, Bob van Twisk en Piet-Hein Groenendijk
Stedenbouwkundigplan: MVRDV Emilie Koch, Jeroen Zuidgeest en Olivier Sobels
Projectgroep gemeente Haarlemmermeer: Aafke Kaspers, Peter Beelen en Reinier Heideman
Verkeerskundige ontwerp: Goudappel Colleng B.V.
Techniek en riolering; Civilink: Peter Hermans en Peter Lambrecht

Datum
september 2017 – februari 2019

Status 
Voorlopig ontwerp

Openbare ruimte Hyde Park Hoofddorp

Aan de hand van het stedenbouwkundigplan van MVRDV voor Hyde Park in Hoofddorp is door Dijk&co Landschapsarchitectuur het ontwerp voor de openbare ruimte opgesteld. Het stedenbouwkundigplan voor de woonwijk bestaat uit blokken, opgedeeld door zo genaamde Haarlemmermeergridstraten met een bijzondere rand aan de (Kagertocht) parkzijde. In de gehele wijk is de auto te gast met uitzondering van de hoofdontsluiting. De hoofdontsluiting vindt plaats via de Planetenweg en de Saturnusstraat. Deze straten zullen als enige als een traditionele straat ontworpen worden met banden en een verlaagde rijbaan.

De basis van Hyde Park wordt gevormd door een tapijt van verharding. Hierdoor ontstaat er een rustige grijs gemêleerde vloer voor zowel de automobilisten, fietsers als voetgangers Deze vormt een rustige aansluiting op de verschillende gebouwen. De hoofdontsluiting snijdt hier doorheen en krijgt een iets donkere tint. Brede banden (300 mm grijs) omsluiten de verschillende functionele stroken en zorgen voor een chique uitstraling. De verharding is een mengsel van 3 soorten stenen van 300×100 mm met verschillende grijze toplagen met een uitstraling van geslepen natuursteensplit.

De verschillende straten krijgen door toepassing van verschillende beplanting en boomsoorten een eigen identiteit.

Het plan krijgt een duurzaam watersysteem. Het regenwater wordt grotendeels vertraagd afgevoerd naar het oppervlakte water. Alle plantvakken worden verlaagd aangelegd met een “slokop” (overstort) om calamiteiten te voorkomen. Deze plantvakken worden voorzien van een doorlaatbare bodemopbouw met een drainagesysteem om het water vertraagd af te voeren richting de Kagertocht. De beplantings- en boomtypen worden hierop geselecteerd zodat er stevige en goed beheerbare plantvakken komen. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente.