Opdrachtgever 
Gemeente Deventer

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Projectgroep gemeente: Oscar Langeland, Marlies Spreen, Ad Anker, Willemien Berkers, Erik Lam, Miika Hijmans, Sijtse van der Schaaf, Marjan Struijk
Stedenbouwkundigplan: Urhahn stedenbouw en strategie

Datum
Augustus 2018 – april 2021

Status 
Ontwerp en uitvoering

Deventer en de zelfbouwwijk Zandweerd krijgt een centraal gelegen park. De bestaande waterpartijen en het omliggende groen met veel volwassen bomen worden omgevormd tot een wijkpark. Het park ligt tussen de twee delen met zelfbouwkavel, een sportveldencomplex en de bestaande wijk Zandweerd en de Zwolse wijk. In de huidige situatie vormt het park de verbinding tussen de stad en de IJssel. Een belangrijke fietsroute loopt door het park. Ook is het park in de huidige situatie toegankelijk voor auto’s.

In het ontwerp park zijn een groot aantal ecologische en natuur-inclusieve ingrepen gedaan. Het regenwater van de woonwijken wordt via greppels en vooroevers in de twee waterpartijen opgevangen. Ook worden er allerlei nestkasten en winterverblijven voor zangvogels, vleermuizen, egels en andere zoogdieren opgenomen. Op een aantal strategische locaties vormen schanskorven de overgang naar het park. In deze schanskorven zijn ook kasten en verblijven opgenomen.

De beplanting van het park zal bestaan uit inheemse soorten. Langs de paden liggen intensief gemaaide zones, de andere delen worden extensief beheerd waardoor het een verblijfsgebied voor allerlei insecten, vlinders en andere organismen. De bedoeling is dat schapen het gras kort houden. Ruig gras en lage inheemse heesters vormen de overgang naar de bosachtige zones. Op deze manier ontstaat de ecologisch interessante mantelzone.

Het park zelf krijgt een voetgangersroute welke een rondwandeling door het park vormt. Deze route koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar en op deze manier ontstaat er een duidelijke ruimtelijke eenheid. Op interessante plekken zijn door omvorming van de beplanting zichtlijnen door het park opgenomen. Het park krijgt een aantal verblijfsplekken. Een tweetal verlaagde plekken aan het water en een natuurlijke speelplek zijn de belangrijkste.