Opdrachtgever
Stadsdeel Westerpark Amsterdam – Inrichting openbare ruimte –

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Stadsdeel Westerpark Stephanie Klein Peter Ulle
Carve Ontwerp en Ingenieursbureau Elger Blitz Jasper van der Schaaf
Concrete Erikjan Vermeulen Bram de Maat

Datum
Februari 2007 – September 2007

Status
Het definitief ontwerp, uitgevoerd 2010

Van Beuningenplein

In februari 2007 zijn Dijk&co Landschapsarchitectuur en het Stadsdeel Westerpark gestart met het ontwerp van het groene plein boven op de toekomstige parkeergarage.

Het is een plan dat in nauwe samenwerking met de omwonende is ontworpen. Belangrijk was dat het een groen plein zou worden met veel mogelijkheden voor gebruik. Voor elke leeftijdsgroep diende er een verblijfskwaliteit gegenereerd te worden. Het overgrote deel van de bestaande bomen diende gelukkig gehandhaafd te blijven. Dit lukte door de parkeergarage binnen het bestaande bomenrechthoek te situeren. Hierdoor krijgt het plein al vanaf de aanleg een zeer groen beeld. Dit wordt nog eens versterkt door het situeren van grote plantvakken die vanaf de gevels het plein oprukken.

Het plein is in tweeën gedeeld. Een groot open plein waar verschillende sporten beoefent kunnen worden aan de Van Halstraat en een besloten, kleinschalige, lommerrijke ruimte waar een speelplek voor de jongere kinderen is gesitueerd. De verschillende speelplekken zijn ontworpen door Carve Ontwerp en Ingenieursbureau. Het plein krijgt ook een tienercentrum, gelegen aan de Van Halstraat en een beheerdersruimte met theehuis. Deze gebouwen en de voetgangersingang van de parkeergarage zijn ontworpen door Concrete.