Opdrachtgever
Kontour Vastgoed

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur en MG2 Merijn Groenhart

Datum
Maart 2014 – augustus 2017

Status
Voorlopig ontwerp

Landgoed De Hunzebergen Exloo

Het Landgoed De Hunzebergen is een complex bestaande uit een voormalige camping, het Fletcher Hotel en een aantal bestaande vakantiehuisterreinen gelegen aan de zuidzijde van Exloo. Uit de analyse van de bestaande situatie komen een aantal belangrijke uitgangspunten naar voren.

– Het Landgoed is gelegen op de oosthelling van de Hondsrug en kent een hoogteverschil van circa 13 meter.

– De ondergrond zorgt voor een natte bodem met moeilijke groeiomstandigheden.

– Het Landgoed zelf ligt in een zone van bospercelen en akkers en is goed ontsloten via verharde en onverharde wegen.

– Door het intensieve netwerk van verharde en onverharde wegen ligt het Landgoed zeer strategisch ten opzichte van de omliggende recreatieve functies.

Het terrein, gelegen aan de Exloërweg/Valtherweg wordt in de toekomst omgevormd tot een Landgoed, Landgoed de Hunzebergen. Door de voormalige camping om te vormen tot een landgoedbos ontstaat er samen met de bestaande bospercelen een groot aaneengesloten bosgebied.

Het Landgoed ligt op een helling en het zicht richt zich op de grootschalige landbouwgebied van de oude veenontginningen. Het hoogteverschil zal een belangrijke rol gaan spelen in de afwatering en typologie van de toekomstige woningen. Door de keileemhoudende zandgrond zakt het regenwater moeilijk weg. Hierdoor ontstaat een zeer nat gebied. Dit is niet gewenst. Om het water sneller af te voeren is er een stelsel van greppels ontworpen. Deze voeren het water af richting een tweetal grote waterpartijen. De greppels en waterpartijen dragen bij aan het natuurlijke karakter van het Landgoed en de verschillende habitattypen voor de aanwezige zoogdieren, vissen en amfibieën.

Het landgoed krijgt een indeling in stedenbouwkundige vlakken passend bij het beeld en de functie. Aan de as van het Landgoed worden de groepsappartementen gesitueerd. Deze liggen aan de grote centrale open ruimte. Op de helling aan de noord-oostzijde van het terrein komen de terrasvilla’s, gebruik makend van het bestaande reliëf. De bestaande rij woningen aan de rand wordt doorgezet langs de bosrand en het overige deel worden de verschillende boskavels. Deze boskavels worden uitgewerkt in een drietal varianten.

Het Landgoed krijgt een groot aantal recreatieve functies. Het bestaande zwembad, tennisbaan en midgetgolf wordt uitgebreid met ateliers, een trapveld, speelplekken, een waterspeelplek, een klimtoren, een boomklimparcours, een fit cross parcour en een speciaal ontworpen hellingspeelplek.