Opdrachtgever:

Stadswerf Oostenburg Amsterdam BV. (SteenWell en Vorm Ontwikkeling)

Projecteam:

Dijk&co Landschapsarchitectuur (ism Urhahn Stedenbouw en Strategie)
Stedenbouwkundig plan Oostenburg: Urhahn Stedenbouw en Strategie (Tess Broekmans, Wendy van Kessel, Josje-Marie Vrolijk en Maarten Lankester)
Architecten: Paul de Ruiter Architects, Bastiaan Jongerius Architecten en Ronald Janssen Architecten
Bestek: IDDS
Kademuren: Ingenieurs- en Adviesbureau Witteveen + Bos

Datum:

September 2017 – januari 2020

Status:

Ontwerp en uitvoering

SOO kavel Oostenburg Amsterdam

De SOO kavel Oostenburg is een onderdeel van de omvorming van het voormalig havengebied: “Het Oostenburger eiland”. Voor Oostenburg is door Urhahn Stedenbouw en Strategie een stedenbouwkundig plan opgesteld. De hoofdgedachte voor het stedenbouwkundig plan is het maken van een “werkvloer” bestaande uit stelconplaten en kadekeien met hierop geplaatste woonblokken. In verschillende hoeken van de bouwblokken komen café’s of andere functies waardoor de relatie gebouw – openbare ruimte wordt versterkt.
De SOO kavel omvat twee straten. drie pleintjes aan het water en een semi-openbare binnentuin. De binnentuin is bereikbaar vanaf de starten en bestaat uit een deel gelegen op maaiveld en een deel gelegen op +3,5 meter, op het dak van de parkeergarage. Deze twee delen zijn met elkaar verbonden door een als verblijfsplek ontworpen trappartij.
De straten bestaan uit rijlopers van stelconplaten en voetgangers gebieden van groen grijze gebakken klinkers. Parallel aan de rijloper ligt een gebruikstrip met fietsnietjes, parkeerstroken en planvakken met bomen. Deze zorgen voor prettige en groene straten. De gebruikstrip wordt opgesloten met een cortenstalen profiel lijkend op een treinrail van de goederentreinen die vroeger over dit haventerrein reden. De pleintjes aan het water krijgen een intieme sfeer door het toevoegen van bomen en plantvakken of het maken van een verlaging naar het water.
De binnentuin wordt ontworpen als een lommerrijke, groene jungle met verblijfsplekken. Veel collectieve fietsenstallingen, bergingen en woningen worden ontsloten vanuit de binnentuin. Gekozen is voor grote verhoogd aangebrachte betonplaten welke de paden en verblijfsplekken vormen. De beplanting bestaat uit veelal schaduwminnende beplanting met veel verschillende bladcontrasten, refererend aan de jungle.