Opdrachtgever 
Provincie Overijssel

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Interieurarchitect en bouwkundige: Studio Spacemonkey, Susanne Bakkenist
Provincie Overijssel, Feddo Zielstra en Marlies van Ree
Geograaf/planoloog: Stichting Stad en Regio, prof. dr. Gert-Jan Hospers
Planeconoom: De Waarderegisseur, Frank Krabbe
Gemeente Losser: Jeroen ter Avest

Datum
mei 2022 – september 2022

Status 
Studie/onderzoek

Het project Erve Scholten-Austi is een bijzonder project. Het erf en de bebouwing is in eigendom van de Provincie Overijssel. Zij wil een ontwikkeling mogelijk maken die een bijdrage levert aan het dorp Beuningen. Samen met studio Spacemonkey (Susanne Bakkenist) en bureau Stad en Regio (Gert-Jan Hospers) zijn wij gestart met het analyseren van de locatie en het opstellen van een analyse.  Onze bevindingen hebben wij gepresenteerd en besproken met de provincie Overijssel, Gemeente Losser, Het Oversticht, het Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel historische vereniging De Dree Marken en een groot aantal bewoners van Beuningen. Ook hebben we een achttal initiatiefnemers geïnterviewd op basis van onze presentatie. Aan de hand van alle reacties zijn twee waarderingskaarten gemaakt. Een van het omliggende landschap en een van het erf. Aan de hand van deze waarderingskaarten en de ingebrachte initiatieven zijn verschillende scenario’s voor ontwikkeling opgezet. Deze zijn doorgerekend op haalbaarheid door de Waarderegisseur (Frank Krabbe). Aan de hand van deze scenario’s kan de Provincie Overijssel randvoorwaarden opstellen voor de verkoop en zo een streekgerichte Beuningse oplossing laten ontstaan.