Opdrachtgever 
Werkorganisatie Duivenvoorde

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Projectgroep gemeente: Ruud van der Mark, Sef Teerink en Els Rietmulder

Datum
Maart 2018 – oktober 2018

Status 
Voorlopig ontwerp

Dorpshaven en kanaal Wassenaar

Het kanaal en de Dorpshaven liggen prominent in het dorp. De gemeente, ondernemers en bewoners van Wassenaar willen dit gebied graag een nieuwe impuls geven. Het betreft een lange zone van circa 400 meter lang. De kaden aan beide zijden worden aangepakt zo ontstaat er een totale lengte van 800 meter kade. Om te zorgen voor een helder ontwerp en waarneembare ingreep is er gekozen om een principe kadeprofiel te ontwerpen. Deze zal zorgen voor een eenduidig beeld, herkenbaar in het dorp. De aan het kanaal gelegen bijzondere plekken de Dorpshaven, het Hofcamppark en het terrein van de Prince-haven krijgen een plekspecifieke behandeling passend in de taal van het kadeprofiel.

De basis voor het kadeprofiel bestaat in principe uit het maken van een langzaamsverkeersroute voor de fiets en de voetganger. Wanneer de kade voor de auto toegankelijk is, is deze zo ontworpen dat de auto te gast is. Het kadeprofiel bestaat uit een aantal parallel met de kade lopende stroken. Deze bestaat uit een voetgangersstrook van anderhalve meter langs de kade zelf, een voorzieningenstrook met hierin bomen, verlichting, banken, afvalbakken en fietsparkeren opgenomen van één meter breed samen met een fiets/voetpad van circa 4 meter breed. De materialisering hiervan sluit aan bij het historische karakter van het dorp. Gebakken klinkers en porfierkeien vormen hiervoor de basis. De bomen leveren een grote bijdrage aan de herkenbaarheid van het profiel. Er is gekozen voor een boomsoort met een karakteristieke vormsnoei. De snoeivorm zorgt voor een herkenbaar beeld en voor een kroon die niet te groot wordt en passend is in het profiel.

De kop van de haven krijgt door het toevoegen van een boom tussen de twee bestaande bomen een “eigen” plek. Het blijft een open ruimte waardoor deze nog voor allerlei evenementen bruikbaar is. Dit gehele gebied wordt van gevel tot de haven “shared space”. Elke gebruiker van de openbare ruimte is gelijk en vooral de automobilist zal zich hierdoor moeten aanpassen en zich te gast voelen. De materialisering bestaat uit verschillende maten gebakken klinkers. Deze worden ook langs het kanaal toegepast en zorgen voor eenheid. Indien mogelijk is er hergebruik van de bestaande materialen. Tevens is er een plek gereserveerd voor ambulante handel. Hier kan bijvoorbeeld een bloemenkraam een plek krijgen. De verblijfskwaliteit van deze plek zal versterkt worden door het plateau met bedriegertjes. Een aantal waterstralen die steeds anders uit de grond omhoog spuiten zullen zorgen voor vermaak voor jong en oud. Het bestaande standbeeld, de brievenbus en andere objecten worden opgenomen op het plein.