Opdrachtgever
7e Eo Wijersprijsvraag IJmeer

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Annemieke Diekman (Diekman Landschapsarchitecten)
Karin Laglas, Merijn Groenhart, Inge Paessens (Must stedebouw)
Wouter Veldhuis (Must stedebouw)
Sybrant van der Werf en Tobias Woldendorp (DSP-groep)

Datum
Voorjaar 2006

Status
2e prijs

De IJ-werken

Het project De IJ-werken werpt een nieuwe blik op de regio rond het IJmeer. De basis is de aanpak van het IJmeer op de schaal van de Noordwest vleugel. Niet alleen Amsterdam en Almere spelen een belangrijke rol maar juist ook de regio’s rond Alkmaar-Purmerend, Almerehout, Utrecht en het Gooi vormen voor een belangrijk deel de duurzame toekomst van deze vleugel

In  de waterhuishoudkundige situatie heeft het IJmeer een belangrijke positie en ook in ecologisch opzicht kan het IJmeer in zijn volle omvang een functie krijgen gelijk aan die van de Duinstrook en het Vechtplassengebeid

Het verbeteren van de verkeerskundige situatie tussen Amsterdam en Almere is even belangrijk als het verbeteren van de verbindingen Utrecht-Almere en Noord Holland-Almere en Noord Holland-Schiphol.

De IJ-werken plaatst een belangrijke ingreep in de vorm van een dijk tussen Almere en Marken, de Eo Wijersdijk. Deze heeft een waterkerende functie en vormt hij een belangrijke schakel van de nieuwe infrastructurele ring met uitbreidingsmogelijkheden rondom Amsterdam.

Het Markermeer wordt het expansie vat van de Noordvleugel en zorgt voor de water toe/afvoer naar het IJmeer, Flevoland en Noord-Holland met een zeer wisselend peil, per seizoen, afhankelijk van de vraag om water. Terwijl het IJmeer een constant peil houdt en gelijker tijd Flevoland, Het Groene Hart en de Eemvallei van water voorziet in de droge perioden.

Tevens zorgt de dijk tussen Almere en Marken voor de unieke mogelijkheid het waterpeil van het IJmeer gelijk te stellen met het IJ en de grachten van Amsterdam. Hierdoor wordt de Amsterdamse oriëntatie op het IJmeer herstelt en krijgt het IJmeer een belangrijk positie in de blauwe infrastructuur. Nu de wachttijden voor de Oranjesluizen verleden tijd zijn ontstaat er een serieus alternatief voor de metrolijn Amsterdam-Almere.

Het jury rapport kunt u hier bekijken

De IJwerken essay