Het betreft een circa 13 km lange fietsroute grotendeels over een voormalig spoorlijn tracé. Het project bestond uit het opstellen van een vijftiental presentatie panelen, zestal detail panelen en acht verschillende visualisatie die het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie laten zien.

Opdrachtgever

De Cleantech Regio

Gemeente Apeldoorn
Gemeente Epe

Projectteam

Dijk&co Landschapsarchitectuur
Gemeente Apeldoorn: Theo van Straten
Gemeente Epe: Dennis Martens

Datum

Augusust 2021 – oktober 2021

Status

Presentatiepanelen