Opdrachtgever
Gemeente Bussum – Toekomstvisie openbare ruimte
De Groene Long te Bussum

Projectteam
Ontwerp: Dijk&co Landschapsarchitectuur
Tekeningen: MG2 Merijn Groenhart
Gemeente Bussum: Pam Rusman, Jenneke van Diest, Liza Beenke, Ellen Feller, Rijk Barlo, Willem Herdink

Datum
Oktober 2008 – juni 2010

Status
Toekomst visie

De Groene Long

Het project betreft het opstellen van een visie met betrekking tot de ontwikkeling voor de Groene Long van Bussum op de lange termijn. De Groene Long is gelegen aan de zuidzijde van Bussum en vormt een onderdeel van de “Groene As”, een groot aaneengesloten groene ruimte tussen Naarden en de Bussumerheide. In dit gebied liggen twee sportveldcomplexen, Fort Werk IV, het Spant!, een fietscrossbaan, een park met speelplekken, een hertenkamp en speeltuin Heidezicht met een horecapaviljoen.

De visie zal de basis gaan vormen voor alle ontwikkelingen in de komende 10 jaar en zal zorgen voor een eenduidige en sterke identiteit.

De Visie

Het uitgangspunt is om in het noordelijk deel van de Groene Long de openbaarheid en de doorsnijdbaarheid te vergroten. Door het uitplaatsen, verplaatsen en herorganiseren van de bestaande functies zal er een netwerk van openbare paden en ruimten ontstaan. Hierdoor krijgt het noordelijk deel een openbaarder karakter wat beter aansluit bij het zuidelijk deel. Tevens wordt door dit groene netwerk de ecologische en ruimtelijke kwaliteiten versterkt.

De sterke sfeer en karakter van de Bussumerheide wordt “doorgetrokken” tot de Voormeulenweg. Het park de Groene Long zal bestaan uit een bosachtige beplante rand, refererend aan de houtwallen, met een grazige ondergroei met verspreid staande struiken. Het zicht op de achterliggende functie wordt gewaarborgd wat het openbare karakter vergroot. Het noordelijk deel bestaat uit een sterke rand en een aantal oost-west gerichte doorsnijdingen met wandel- en fietspaden.

Het zuidelijk deel behoudt de opbouw met de grote velden waardoor dit een multifunctioneel gebied blijft.